Nystartade hälso och sjukvårdsföretag skapar nya jobb och tillväxt i den svensk-danska gränsregionen

Genom detta projekt i södra Sverige och Region Hovedstaden i Danmark har över 260 nystartade företag, specialiserade på innovativa och digitala vårdlösningar, fått hjälp att utvecklas och växa. HealthTech Nordics råd och expertis har hjälpt dessa unga företag att komma in på lokala och internationella marknader. Projektet stöds av Europeiska regionala utvecklingsfonden och har redan bidragit till att skapa 440 nya jobb i gränsregionen.

Ytterligare verktyg

 
HealthTech Nordic is community of start-ups that provide innovative healthcare solutions for patients and doctors. ©HealthTech Nordic HealthTech Nordic is community of start-ups that provide innovative healthcare solutions for patients and doctors. ©HealthTech Nordic

" HealthTech Nordic är ett snabbväxande nätverk av nordiska nystartade företag med en rad olika healthtech-lösningar som stärker individen – patienter och sjukvårdspersonal. De nya lösningarna möjliggör ett paradigmskifte och bidrar till nya och bättre sätt att ge och ta emot vård. Våra över 260 medlemmar förändrar förutsättningarna för patienter, deras närstående och sjukvårdspersonal. När de nystartade företagen utökar verksamheten skapar de dessutom nya jobb i Öresund-Kattegat-Skagerrak-regionen. "

Margareta Wallentén, projektledare

Projektets medlemsföretag erbjuds expertis inom en rad olika områden, däribland internationalisering, rättsliga frågor, framtagning av prototyper, provning, organisatorisk tillväxt och rekrytering. Affärsutvecklingen går snabbare i och med att de nystartade företagen ingår i ett nätverk där de kan samarbeta, dela erfarenheter och resultat. Dessutom bidrar professor Mikael Hilmersson från Göteborgs universitet, som löpande utvärderar projektet, med aktuell kunskap inom internationalisering.

Stabila resultat

HealthTech Nordic kan stoltsera med imponerande halvtidsresultat. Projektet har lett till över 440 nya jobb under de första två åren, vilket innebär att man är på god väg att nå målet på 700 jobb. Cirka 75 % av de skapade jobben finns i nystartade företag med internationell försäljning. 

Företagens produkter och tjänster har gagnat runt 1 432 000 patienter, närstående och sjukvårdspersonal. De nystartade företagen har redan 36 600 betalande kunder, främst i Norden, Storbritannien, Tyskland och USA – men även i Australien, Kanada, Sydamerika, Indien och Afrika. Hela två tredjedelar av företagen som erhållit stöd via projektet har internationell försäljning.

Exempel på produkter och tjänster som medlemsföretag i HealthTech Nordic tillhandahåller:

  • Next Step Dynamics, Malmö, har utvecklat ett smart armband som kan förhindra fall och på så sätt minimera patientens skador och samhällskostnaderna för vårdgivaren. 
  • Miiskin, Köpenhamn, Danmark, har utvecklat en app där användaren kan hålla koll på leverfläckar och hudförändringar för att förhindra hudcancer.
  • Cuviva, Göteborg, tillhandahåller en smart lösning för vård i hemmet för patienter med kroniska sjukdomar som hjärtsvikt och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Detta förbättrar patientens livskvalitet och effektiviserar vårdgivarnas arbete.

Framgången har inte gått obemärkt förbi, och de nystartade företagen och deras produkter uppmärksammas av internationella investerare.

En modell för förändring

HealthTech Nordics modell används av Göteborgs universitet för att visa på förändringar inom innovationsstöd och hur nystartade företag idag expanderar internationellt genom att samarbeta i nätverk, snarare än att rikta in sig på en specifik del av världen. Ytterligare ett resultat av projektet är en plan som ger en översikt över nya och innovativa metoder för att stödja nystartade företag då de försöker att komma in på internationella marknader.

 

Totala investeringar och EU-medel

De totala investeringarna i projektet ”HealthTech Nordic” uppgår till 4 616 935 euro, med 2 308 464 euro i bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom det operativa programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak för programperioden 2014–2020. Investeringen ligger under prioriteringen ”Små och medelstora företags konkurrenskraft”.

 

Datum för ansökan

16/01/2020