Territoriell sammanhållning

Sedan 1986 är sammanhållningspolitikens mål att stärka den ekonomiska och sociala sammanhållningen. Genom Lissabonfördraget och EU:s nya framtidsstrategi (Europe 2020) införs en tredje dimension: territoriell sammanhållning.

Den har diskuterats sedan i början av 1990-talet, för med varje nytt EU-land har behovet av att uppmärksamma utvecklingen för EU:s territorium ökat.

Huvudfrågor

Hur kan vi

 • dra fördel av regionernas starka sidor, så att de kan bidra till en hållbar och harmonisk utveckling i EU som helhet?
 • hantera koncentrationen? Tätorter och städer har både positiva och negativa sidor - de snabbar på
 • koppla samman territorierna bättre? Människor måste kunna bo var de vill, med tillgång till offentlig service, effektiva transporter, pålitliga energinät och bredband i hela unionen.
 • utveckla samarbetet? Konsekvenserna av klimatförändringar och trafikproblem stoppas inte av traditionella administrativa gränser. Därför krävs det nya samarbetsformer mellan länderna och regionerna.EU:s strategi för Östersjöområdet English och EU:s strategi för Donauområdet English är exempel på nya makroregionala strategier.
 • Urban-Rural linkages en

Med grönboken om territoriell sammanhållning pdf (2008) inleddes ett brett samråd som pågår än idag med regelbundna möten med experter från hela Europa. Den territoriella sammanhållningen kommer att ingå fullt ut i sammanhållningspolitiken från 2013.

Hur kan sammanhållningspolitiken förbättra den territoriella sammanhållningen i framtiden? Den kan

 • främja ett funktionellt synsätt på en integrerad utveckling av territorierna som platser där människor kan leva
 • samordna platsbaserade strategier en genom styrelseformer på flera nivåer, från lokal nivå till EU-nivå
 • uppmuntra territorierna att samarbeta för att stärka den europeiska integrationen
 • bidra till bättre kunskap om territorierna, så att man kan vägleda deras utveckling.

Bakgrundsmaterial

 • European Spatial Development Perspective (ESDP) pdf en
 • Territorial Agenda of the EU. Towards a more competitive and sustainable Europe of diverse regions, 25 May 2007 pdf en
 • First Action Programme for the Implementation of the Territorial Agenda of the European Union, 23 November 2007 pdf en - Annex pdf en
 • Green Paper on Territorial Cohesion Turning territorial diversity into strength pdf en
 • Green Paper on Territorial Cohesion, the way ahead, Panorama Magazine, December 2008 pdf en
 • Sixth progress report on economic and social cohesion pdf en
 • Territorial Cohesion under the Looking Glass - Synthesis paper pdf en
 • "Territorial cohesion: unleashing the territorial potential" Background Document to the Conference on Cohesion Policy and Territorial Development: Make Use of the Territorial Potential! 10-11 December 2009, Kiruna, Sweden pdf en
 • The territorial State and Perspectives of the European Union, 2011 update pdf en
 • Territorial Agenda of the European Union 2020 pdf en
 • Background paper : "How to strengthen the territorial dimension of 'Europe 2020' and EU Cohesion Policy based on the Territorial Agenda 2020" pdf en
 • Territorial Agenda 2020 put in practice - Enhancing the efficiency and effectiveness of Cohesion Policy by a place-based approach en

Seminarier