Politikens historia

1957 - 1987

1988 - 1992

 • 1988 - Med tanke på Greklands (1981), Spaniens och Portugals (1986) EU-medlemskap integreras strukturfonderna i en övergripande sammanhållningspolitik och några grundläggande principer införs:
  • Tyngdpunkten ska ligga på de fattigaste och mest eftersatta regionerna.
  • Flerårig programplanering införs.
  • Strategisk investeringsplanering införs.
  • De regionala och lokala partnerna ska medverka.
 • Budget: 64 miljarder ecu

1994 - 1999

 • 1993 - Med Maastrichtfördraget införs tre nyheter:
 • 1993 - Fonden för fiskets utveckling skapas.
 • 1994-99 - Anslagen till struktur- och sammanhållningsfonderna fördubblas och utgör en tredjedel av EU:s budget.
 • 1995 - Ett särskilt mål tillkommer till stöd för glesbefolkade områden i Finland och Sverige.
 • Budget: 168 miljarder ecu

2000 - 2006

 • 2000 - Med Lissabonstrategin ställs EU:s prioriteringar om mot tillväxt, jobb och innovation. Sammanhållningspolitiken ändras också för att spegla de nya prioriteringarna.
 • 2000-04 - Instrument för stöd inför anslutningen hjälper till med finansiering och expertis för de länder som väntar på EU-medlemskap.
 • 2004 - Tio nya länder ansluter sig till EU. Befolkningen ökar med 20 %, men BNP med bara 5 %.
 • Budget: 213 miljarder euro för de 15 gamla medlemsländerna och 22 miljarder euro till de nya (2004-06)

2007 - 2013

 • 2007: Bulgarien och Rumänien går med i Europeiska unionen
 • 2013 – Kroatien blir medlem i EU.
 • Förenklade regler och strukturer
 • Tonvikt på öppenhet och kommunikation och ett ännu starkare fokus på tillväxt och jobb är viktiga element i reformen
 • Viktiga investeringsområden (25 % av budgeten är öronmärkt för forskning och innovation och 30 % för miljöinfrastruktur och åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna)
 • Budget: 347 miljarder euro
 • Goda resultat

2014 - 2020