Ordlista

Ytterligare verktyg

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Transeuropeiska nät

Transeuropeiska nät består av transporter och energiinfrastruktur som spänner över nationsgränser. Näten ska stödja och förbättra den inre marknaden genom att underlätta den fria rörligheten för varor, personer och tjänster. Åtgärder inom transeuropeiska nät måste främja driftskompatibilitet mellan de nationella näten och underlätta tillträdet till dem.

I de nya förordningarna om sammanhållningspolitiken 2014–2020 sägs projekt som rör transeuropeiska nät för transport (TEN-T) vara prioriterade i det sjunde tematiska målet (Främja hållbara transporter och eliminera flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur). Både Eruf och Sammanhållningsfonden kan finansiera projekt som syftar till att skapa ett multimodalt gemensamt europeiskt transportområde.