Ordlista

Ytterligare verktyg

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Hållbar utveckling

Begreppet hållbar utveckling står för en utvecklingspolitik som försöker tillgodose samhällets ekonomiska, sociala och miljömässiga behov på kort, medellång och – framförallt – lång sikt. Det bygger på antagandet att utveckling måste uppfylla dagens behov utan att äventyra framtida generationers välfärd. I praktiken betyder det att man skapar förutsättningar för en långsiktig ekonomisk utveckling samtidigt som man tar hänsyn till miljön.

Hållbar utveckling är ett övergripande mål för EU, som har publicerat en egen strategi för hållbar utveckling. I samband med sammanhållningspolitiken är den också en huvudprincip som omnämns i förordningen om gemensamma bestämmelser, som utgör de politiska ramarna för alla program som delvis finansieras av de europeiska struktur- och investeringsfonderna.