Ordlista

Ytterligare verktyg

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Statligt stöd

EU:s regler om statligt stöd ska se till att statliga medel inte används för att snedvrida konkurrensen eller skapa orättvisa fördelar på EU:s inre marknad.

Statligt stöd kan ge ett företag oberättigade fördelar i förhållande till konkurrenterna. Stödet kan t.ex. ges i form av bidrag, ränte- och skattelättnader eller inköp av varor och tjänster på förmånliga villkor.

Enligt EU:s regler är statligt stöd förbjudet, om det inte kan berättigas med hänsyn till den allmänna ekonomiska utvecklingen. Det är EU-kommissionen som ska se till att reglerna om statligt stöd tillämpas på samma sätt i alla EU-länder. EU:s operativa program för regional utveckling omfattas av reglerna om statligt stöd.