Ordlista

Ytterligare verktyg

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Förordningar

Förordningar är den mest bindande formen av EU:s lagar. De gäller allmänt, är bindande i sin helhet och gäller omedelbart i alla medlemsstater. EU:s sammanhållningspolitik regleras oftast i förordningar.