Ordlista

Ytterligare verktyg

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

RegioStars-priser

RegioStars-priserna är ett sätt att främja utbyte av erfarenheter och goda exempel mellan Europas regioner. Det är ett sätt att underblåsa innovation.

Priserna delas varje år ut till regionala utvecklingsprojekt som får regionalstöd från EU. De går till originella och innovativa projekt som kan inspirera andra regioner på så vitt skilda områden som små och medelstora företags innovation, bio-ekonomi och hållbara stadstransporter.

För att kunna nomineras måste projekten vara innovativa och visa att de är hållbara. De måste också kunna visa att de har bidragit till regionens ekonomi. Projekten ska också ha gett resultat som kan stärka lokala, regionala och interregionala partnerskap.

Mer information