Ordlista

Ytterligare verktyg

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Regioner för ekonomisk förändring

Regioner för ekonomisk förändring var ett initiativ som kompletterade sammanhållningspolitikens mål om territoriellt samarbete under perioden 2007–2013. Syftet var att främja utbyte av goda lösningar mellan Europas regioner och på så sätt bidra till innovativa aktiviteter. Initiativet var ett led i EU:s strategiska mål för att öka tillväxten och sysselsättningen i EU genom regionalpolitik.

Nätverksprojekt med koppling till Regioner för ekonomisk förändring sköttes via programmet för interregionalt samarbete, Interreg IVC, och genom Urbact II, samarbetsprogrammet för stadsfrågor. Programmen hade en gemensam budget på 375 miljoner euro under perioden 2007–2013. Initiativet gav EU-kommissionen möjlighet att beteckna vissa nätverk som ”snabba” om de gjorde särskilda insatser för att se till att bra idéer skulle nå de viktigaste investeringsprogrammen som stöds av struktur- och sammanhållningsanslag.

I initiativet Regioner för ekonomisk förändring ingick även informationsverksamhet. Kommissionen anordnade en årlig konferens där de bästa regionala innovationsprojekten belönades med RegioStars-priser.

Initiativet Regioner för ekonomisk förändring var även en av inspirationskällorna till tanken om ”smarta specialiseringsstrategier”. RegioStars-prisen, ett av strategins mer framgångsrika inslag, delas fortfarande ut årligen.