Ordlista

Ytterligare verktyg

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Återkrav av medel

Det finns tre fall där EU-kommissionen måste be den aktuella medlemsstaten om återbetalning av strukturella medel och investeringsmedel.

För det första måste ett återkrav göras om inte alla de ekonomiska bidragen till den aktuella medlemsstaten har varit nödvändiga. EU:s ekonomiska regler kräver återbetalning (återkrav) av dessa belopp.

För det andra kräver EU:s ekonomiska regler återbetalning om medlen har tagits emot för en strukturell åtgärd som redan har slutförts.

För det tredje har EU-kommissionen rätt att be den aktuella medlemsstaten om återbetalning om pengar från EU:s struktur- och investeringsfonder missbrukas på grund av bedrägeri eller slarv.

Återkravsprocedurer som anges i EU:s lagar kan tillgripas för att återfå pengarna. Vad gäller medel från sammanhållningspolitiken sammanställer en attesterande myndighet en lista med utgifter och begäran om utbetalningar för varje operativt program och skickar den till EU-kommissionen. Myndigheten måste även attestera att utgifterna är korrekta och bedöma överensstämmelsen med relevanta EU-regler och -förordningar.

Om ett problem uppstår – vilket identifieras genom räkenskapsskillnader eller genom inspektioner av EU-kommissionen eller andra organ – måste den attesterande myndigheten se till att pengarna återbetalas. Om det behövs tar myndigheten hjälp av det lokala rättsväsendet.

Mer information