Ordlista

Ytterligare verktyg

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Programplanering

Programplanering syftar på det administrativa arbetet som genomförs för att försöka nå målen med de europeiska struktur- och investeringsfonderna. Fleråriga program – så kallade operativa program – tryggar kontinuiteten och konsekvensen under en sjuårsperiod. Program gäller särskilda geografiska områden på internationell, nationell eller regional nivå, beroende på vilka styrningsarrangemang som har inrättats. Ett programs syften omfattar att identifiera strategiska prioriteringar och tänkbara åtgärder, en grov skiss av anslagsfördelningar och en översikt av förvaltnings- och kontrollsystemen. Den aktuella programperioden löper mellan 2014 och 2020.