Ordlista

Ytterligare verktyg

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

EU:s program för fred och försoning 2014–2020 (PEACE)

PEACE-programmet i Nordirland är ett särskilt program inom ramen för EU:s strukturfonder. Målet med det är att underbygga arbetet mot att skapa ett fredligt och stabilt samhälle, samt att främja försoningsarbetet i Nordirland och gränsregionen i Irland.

Programmet genomförs inom ramen för målet om europeiskt territoriellt samarbete. Under programperioden 2014–2020 har det en total budget på 269 miljoner euro, av vilka 229 miljoner euro kommer från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Det gäller Nordirland och Irlands gränsregion (som består av grevskapen Cavan, Donegal Leitrim, Louth, Monaghan och Sligo).

PEACE-programmet hanteras av EU:s särskilda programorgan.