Ordlista

Ytterligare verktyg

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Yttersta randområden

Nio regioner i EU definieras som yttersta randområde, nämligen de fem franska utomeuropeiska departementen Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique, Réunion och Mayotte, det franska utomeuropeiska området Saint-Martin, den spanska autonoma regionen Kanarieöarna samt de portugisiska autonoma regionerna Azorerna och Madeira.

De yttersta randområdena har flera begränsningar att kämpa med – de ligger avsides, de är isolerade, de är små och har en besvärlig topografi och ett svårt klimat, och de är ekonomiskt beroende av några få produkter. Sammantaget har dessa faktorer genom åren hämmat regionernas samhällsekonomiska utveckling. Deras särskilda status finns inskriven i artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och utgår från principerna om jämlikhet och proportionalitet. Därför kan regionerna behandlas annorlunda och man kan ta hänsyn till deras specifika förhållanden.

Mer information