Ordlista

Ytterligare verktyg

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Operativt program

Operativa program är detaljerade planer där medlemsstaterna anger hur mycket pengar från de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESIF) som kommer att spenderas under programperioden. De kan sammanställas för en specifik region eller för ett tematiskt mål som gäller hela landet (t.ex. miljön). För målet med europeiskt territoriellt samarbete framställs gränsöverskridande eller interregionala operativa program.

Medlemsstaterna sammanställer sina operativa program med utgångspunkt i sina partnerskapsavtal. Varje operativt program anger vilket av de elva tematiska målen som styr sammanhållningspolitiken under programperioden 2014–2020 som programmet tar itu med genom de medel som är tillgängliga i de operativa programmen.