Ordlista

Ytterligare verktyg

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

NUTS

Nomenklaturen för statistiska territoriella enheter (NUTS) skapades av Eurostat, EU:s statistikkontor, för att samma statistiska standarder ska tillämpas i hela EU.

NUTS-nivåerna är geografiska områden som används vid insamlingen av harmoniserad statistik i EU. De används inom strukturfonderna sedan 1988 och är viktiga för anslagstilldelningen från fonderna.

Den gällande nomenklaturen delar in de EU-länderna i följande tre kategorier enligt vissa trösklar för invånarantalet:

NUTS-nivå 1: omfattar de mindre medlemsstaterna, t.ex. Danmark, Irland och Slovenien, de tyska delstaterna och andra större regioner.

NUTS-nivå 2: omfattar Spaniens autonoma regioner, franska regioner och utomeuropeiska departement, polska vojvodskap osv.

NUTS-nivå 3: omfattar grekiska län (nomoi), finländska landskap, svenska län osv.

EU-förordningarna innehåller kompletta definitioner och listor över alla NUTS-regioner.