Ordlista

Ytterligare verktyg

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

N+2

Begreppet N+2 rör de ekonomiska reglerna för de årliga anslagen från EU:s sammanhållnings- och strukturfonder.

Om ett anslag inte har använts vid ett visst datum får EU-kommissionen ”dra tillbaka” framtida budgetanslag. Anslagen dras tillbaka automatiskt om pengarna inte har använts eller om en ansökan om utbetalning inte har inkommit vid utgången av det andra året (n+2).

Mer information