Ordlista

Ytterligare verktyg

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Övervakningskommitté

Medlemsstaterna måste utse övervakningskommittéer som ska kontrollera att operativa program (OP) som använder medel från europeiska struktur- och investeringsfonder (ESI) genomförs korrekt. Dessa kommittéer leds av den aktuella medlemsstaten (eller förvaltningsmyndigheten) och består av regionala, ekonomiska och sociala partner.

En övervakningskommittés huvudsakliga arbetsuppgifter är att

 • bedöma operativa programs effektivitet och kvalitet
 • godkänna finansieringskriterier under varje operativt program
 • genomföra regelbundna granskningar av operativa program och framstegen mot specifika mål
 • granska resultaten av genomförandet för att bedöma huruvida dessa mål har uppnåtts
 • i nödvändiga fall föreslå ändringar av de operativa programmen, däribland ändringar som har att göra med den ekonomiska förvaltningen av dem.

Mer information