Ordlista

Ytterligare verktyg

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Övervakning

EU:s struktur- och investeringsmedel måste spenderas effektivt och i enlighet med det angivna syftet. Av den anledningen har omfattande metoder för utvärdering och övervakning införts i EU:s lagstiftning för att kontrollera att de operativa programmen som utnyttjar medel från ESI ger resultat som går att kontrollera gentemot överenskomna kriterier.

EU-kommissionen har inrättat ett övervakningssystem som utnyttjar rigorösa attesterings-, kontroll- och korrigeringsmekanismer. Medlemsstaterna måste utföra kontroller och revisioner av projekt som erhåller stöd, och EU-kommissionen kan genomföra inspektioner på plats.

Reglerna för ekonomisk förvaltning av ESI-fonderna kräver att medlemsstaterna bedömer genomförandet av de operativa programmen genom ett attesteringsorgan, ett revisionsorgan och en övervakningskommitté.