Ordlista

Ytterligare verktyg

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Förvaltningsmyndighet

Inom ramen för EU:s sammanhållningspolitik för 2014–2020 ansvarar förvaltningsmyndigheterna för att de operativa programmen förvaltas och genomförs effektivt.

En förvaltningsmyndighet kan vara ett nationellt ministerium, en regional eller lokal myndighet eller något annat offentligt eller privat organ som en medlemsstat har utsett och godkänt. Förvaltningsmyndigheterna ska utföra sitt arbete enligt principerna om sund ekonomisk förvaltning.

Förvaltningsmyndigheten ska senast den 31 maj varje år skicka en rapport om det operativa programmet till EU-kommissionen. Förvaltningsmyndigheterna ska också

 • se till att aktiviteterna som finansieras uppfyller kriterierna för det operativa programmet
 • kontrollera att medfinansierade produkter och tjänster levereras effektivt enligt EU:s och landets regler
 • föra och arkivera räkenskaper och se till att det finns en noggrann verifieringskedja
 • se till att det operativa programmet utvärderas ordentligt.

Mer information