Ordlista

Ytterligare verktyg

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA)

Instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA) har inrättats av EU för att hjälpa kandidatländer och potentiella kandidatländer.

Det inrättades 2007 och ersätter flera tidigare av EU:s föranslutningsprogram, t.ex. Phare, Ispa, Sapard och Cards och även ett finansieringsinstrument för Turkiet.

Under perioden 2014–2020 finns mer än 11 miljarder euro att tillgå genom instrumentet. Pengarna kommer att spenderas på fem politiska områden:

 • övergångsstöd och institutionsuppbyggnad
 • socioekonomisk och regional utveckling
 • utveckling av mänskliga resurser
 • jordbruks- och landbygdsutveckling
 • regionalt och territoriellt samarbete.

Både kandidatländer (Turkiet, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro, Serbien) och potentiella kandidater (Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo under FN:s säkerhetsråds resolution 1244) kan ansöka om stöd genom instrumentet.

Instrumentets stöd ges genom fleråriga program och kräver att länderna framställa strategiska dokument: specifika dokument för strategisk planering för varje stödmottagare. Detta arrangemang förbereder kandidatländerna på att hantera EU-medlen som de får efter att ha blivit EU-medlemmar, inklusive dem som faller inom ramen för regionalpolitiken under perioden 2014–2020.