Ordlista

Ytterligare verktyg

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Bedrägeri

Insatser mot bedrägerier och korruption ingår i ett mer omfattande arbete mot den organiserade brottsligheten. Det omfattar också insatser mot olaglig verksamhet som påverkar EU:s ekonomiska intressen. Arbetet bygger på två rättsliga grunder:

 • Artiklarna 67, 82 och 87 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt om polissamarbete och straffrättsligt samarbete
 • Artiklarna 310, 324 och 325 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, som gäller olaglig verksamhet som påverkar EU:s ekonomiska intressen.

EU:s ekonomiska intressen skyddas genom en rad förordningar med åtgärder mot bedrägerier. Dessutom finns Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf), ett självständigt organ som sedan juni 1999 har till uppdrag att bekämpa bedrägerier. Olaf ska utreda misstänkta bedrägerier i nära samarbete med rättsliga och andra myndigheter i EU-länderna, t.ex. utredningsorgan och polisen.