Ordlista

Ytterligare verktyg

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Finansiella korrigeringar

Finansiella korrigeringar innebär att EU-stöd dras tillbaka när det har betalats ut felaktigt till följd av oegentligheter, t.ex. bedrägerier.

EU-kommissionen ska kräva tillbaka pengar som har utbetalats på felaktiga grunder eller använts bedrägligt. För att få tillbaka pengarna tvekar man inte ta till rättsliga medel. Finansiella korrigeringar kan också innebära att man drar in hela eller delar av ett EU-bidrag till ett operativt program.

Det finns flera sätt att kontrollera att EU-pengarna används korrekt. Regelbunden övervakning, attestering av utgifter och stränga revisioner är olika kontrollmetoder som används för att stoppa bedrägerier.