Ordlista

Ytterligare verktyg

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Utvärdering

Under programperioden 2014–2020 görs tre typer av utvärderingar: på förhand (ex ante), under tiden och i efterhand (ex post). Sammanhållningspolitiken utvärderas på partnerskapbasis. Medlemsstaterna ansvarar för förhandsutvärderingen, medan EU-kommissionen gör efterhandsutvärderingen.

Pågående utvärderingar utförs i huvudsak av medlemsstaterna. EU-kommissionen kan dock göra utvärderingar på eget initiativ tillsammans med medlemsstaterna. Viktiga uppgifter för EU-kommissionen är bland annat att ge riktlinjer för utvärderingarna och bidra till erfarenhetsutbyte mellan medlemsstaterna.

Mer information