Ordlista

Ytterligare verktyg

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Europeiska socialfonden (ESF)

Europeiska socialfonden (ESF) inrättades 1958 och är ett av EU:s viktigaste finansieringsinstrument. Fonden ska ge stöd till nationella strategier för högre sysselsättning och fler sysselsättningsmöjligheter, bättre kvalitet och produktivitet på arbetsplatserna, minskad social utestängning och minskade skillnader i sysselsättning mellan regionerna.

ESF är en av de fem europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESIF) och strävar mot att nå fram till de elva tematiska mål som har ställts upp för ESIF under programperioden 2014–2020. ESF:s huvudsakliga prioriteringar är att

 • främja hållbar och högkvalitativ sysselsättning och stödja arbetskraftens rörlighet
 • främja social inkludering samt bekämpa fattigdom och diskriminering
 • investera i utbildning, vidareutbildning och yrkesutbildning för färdigheter och livslångt lärande
 • förbättra den institutionella kapaciteten hos myndigheter och aktörer och öka effektiviteten hos den offentliga förvaltningen.