Ordlista

Ytterligare verktyg

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Instrument för europeiska grannskap

Europeiska grannskapspolitiken (EGP) stöder politiska, ekonomiska och sociala reformprocesser i följande grannländer till EU: Algeriet, Armenien, Azerbajdzjan, Egypten, Georgien, Israel, Jordanien, Libanon, Libyen, Marocko, Moldavien, Palestinska myndigheten, Syrien, Tunisien, Ukraina och Vitryssland. EGP ska öka eller främja välståndet, stabiliteten, säkerheten, marknadsekonomin och hållbar tillväxt genom en pågående dialog med varje partnerland.

Partnerländerna kommer överens om en EGP-åtgärdsplan med EU som visar att de arbetar för demokrati, mänskliga rättigheter, rättssäkerhet, god förvaltning, marknadsekonomiska principer och hållbar utveckling. Åtgärdsplanerna innehåller prioriteringar på kort och medellång sikt för varje partner, och de är bland de viktigaste instrumenten i denna politik. Även om varje partnerland har en skräddarsydd åtgärdsplan så har de ändå gemensamma inslag, t.ex. en politisk dialog, handelspolitiska frågor och ekonomiskt och socialt samarbete.

Under perioden 2014–2020 finansieras europeiska grannskapspolitiken av instrumentet för europeiska grannskap, som ersätter det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrument som har funnits sedan 2007. I enlighet med den förnyade grannskapspolitiken som lanserades 2011 fokuserar instrumentet för europeiska grannskap huvudsakligen på

 • att främja mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, etablera en djup och hållbar demokrati och att utveckla ett blomstrande civilt samhälle
 • hållbar tillväxt för alla och ekonomisk, social och territoriell utveckling, däribland progressiv integrering i EU:s interna marknad
 • mobilitet och kontakter mellan människor, däribland studentutbyte och det civila samhället
 • regional integration, däribland gränsöverskridande samarbete.

Instrumentet för europeiska grannskap har en sjuårig budget på 15,4 miljarder euro (med 2014 års priser).