Ordlista

Ytterligare verktyg

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Europeiska grupperingar för territoriellt samarbete

De europeiska grupperingarna för territoriellt samarbete ska underlätta och stimulera samarbete mellan länder och regioner i EU. De ska bland annat genomföra program som EU medfinansierar eller andra samarbetsprojekt över gränserna.

Grupperingarna är juridiska personer och för samman olika myndigheter från medlemsstaterna. Medlemmarna är EU-länderna själva, regionala eller lokala myndigheter, föreningar eller andra offentliga organ. En gruppering måste ha medlemmar från minst två EU-länder.