Ordlista

Ytterligare verktyg

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Europeiska havs- och fiskerifonden

Europeiska havs- och fiskerifonden är den nya fonden för EU:s havs- och fiskeripolitik under perioden 2014–2020. Den är en av fem europeiska struktur- och investeringsfonder.

Den nya fonden kommer att

 • hjälpa fiskare vid övergången till hållbart fiske
 • stödja kustnära samhällen att diversifiera sin ekonomi
 • finansiera projekt som skapar nya jobb och förbättra livskvaliteten längs Europas kuster
 • göra det lättare att få finansiering.

Under programperioden 2014–2020 ingår de allmänna bestämmelserna för Europeiska havs- och fiskerifonden i förordningen om gemensamma bestämmelser (1303/2013), som fastställer allmänna regler för samtliga europeiska struktur- och investeringsfonder.