Ordlista

Ytterligare verktyg

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Europeiska sysselsättningsstrategin

Den europeiska sysselsättningsstrategin ska hjälpa EU-länderna att skapa fler och bättre jobb. Målen och prioriteringarna fastställs på EU-nivå, och därefter samordnar länderna sina sysselsättningsåtgärder.

Arbetslösheten är en av de viktigaste utmaningarna för EU idag. Europa 2020-strategins mål är att uppnå sysselsättningsgraden 75 % av den arbetsföra befolkningen år 2020. För att uppnå detta mål erbjuder Europeiska sysselsättningsstrategin en ram där EU-länderna kan dela med sig av, diskutera och samordna sin sysselsättningspolitik.

Sammanhållningspolitiken stöder den här politiken. ”Att främja hållbar och kvalitativ sysselsättning och arbetskraftens rörlighet” är ett av sammanhållningspolitikens elva tematiska mål under perioden 2014–2020 och en av Europeiska socialfondens huvudprioriteringar. Dessutom stöder de europeiska struktur- och investeringsfonderna regional utvecklingspolitik som leder till innovation, tillväxt och i slutänden högre sysselsättningsgrad.