Ordlista

Ytterligare verktyg

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) stöder EU:s politik för landsbygdsutveckling. Den finansierar landsbygdsutvecklingsprogram i medlemsstaterna och i unionens regioner. Programmen utformas gemensamt av EU-kommissionen och medlemsstaterna med utgångspunkt i de strategiska riktlinjer för landsbygdsutvecklingspolitiken som har antagits av Europeiska rådets och prioriteringarna i de nationella strategiska planerna.

Under programperioden 2014–2020 ingår EJFLU för första gången specifikt i den politiska ramen för de europeiska struktur- och investeringsfonderna och är underställd förordningen om gemensamma bestämmelser (1303/2013).

Fonden fokuserar på tre huvudmål under programperioden 2014–2020:

 • att stärka jordbrukets konkurrenskraft
 • att säkerställa hållbar förvaltning av naturresurser och klimatåtgärder
 • att uppnå en balanserad territoriell utveckling av landsbygdsekonomier och samhällen på landsbygden, inklusive sysselsättningsskapande och -upprätthållande åtgärder.

Sammanhållningspolitiken spelar även en viktig roll för stödet till ekonomisk förnyelse av landsbygdsområden. Den utgör ett komplement till de åtgärder som stöds genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.