Ordlista

Ytterligare verktyg

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Europa 2020-strategin

Europa 2020 är EU:s tioåriga strategi för smart och hållbar tillväxt för alla. Fem ambitiösa mål har satts upp så att detta ska gå att uppnå. De gäller sysselsättning, forskning och utveckling, klimatförändring och hållbar energi, utbildning och kampen mot fattigdom och socialt utanförskap.

Sammanhållningspolitiken stöder Europa 2020-strategin ekonomiskt. Det är anledningen till att medlen under programperioden 2014–2020 är riktade mot elva tematiska mål som tar itu med Europa 2020-målen. En viss andel av investeringarna måste läggas på dessa tematiska mål. Tack vare den tematiska inriktningen spenderas sammanhållningspolitikens medel på ett sätt som hjälper Europa att bli mer innovativt, effektivt, hållbart och konkurrenskraftigt.