Ordlista

Ytterligare verktyg

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

EU:s solidaritetsfond

EU:s solidaritetsfond inrättades 2002 för att EU ska kunna agera snabbt, effektivt och flexibelt vid större naturkatastrofer. Fonden används framför allt vid naturkatastrofer som har stora återverkningar på levnadsvillkoren, naturen och ekonomin i en eller flera regioner i en medlemsstat eller ett kandidatland som har inlett anslutningsförhandlingar.

Stödet utgår i form av ett enda, övergripande stöd. Det finns inget krav på medfinansiering utöver mottagarlandets egna offentliga insatser. Solidaritetsfonden har en årsbudget på 500 miljoner euro plus den del av föregående års anslag som inte har spenderats.

Mer information