Ordlista

Ytterligare verktyg

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Utvidgning

Med begreppet utvidgning avser man anslutningen av nya länder till EU. Hittills har 22 länder anslutit sig till EU:s sex grundarnationer, dvs. Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Tyskland:

 • 1973: Danmark, Förenade kungariket och Irland
 • 1981: Grekland
 • 1986: Portugal, Spanien
 • 1995: Finland, Sverige, Österrike
 • 2004: Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern
 • 2007: Bulgarien och Rumänien
 • 2013: Kroatien.

Island, Montenegro, Serbien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och Turkiet är kandidatländer. Anslutningsförhandlingar med Turkiet, Montenegro och Serbien pågår, medan förhandlingarna med Island ligger på is. De övriga länderna i västra Balkan är potentiella kandidatländer (Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo*).

Under perioden 2014–2020 representerar Instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA) EU:s finansiella instrument för processen före anslutningen. Hjälp ges på grundval av anslutningspartnerskap med kandidatländerna och europeiska partnerskap med de potentiella kandidatländerna.

* Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.