Ordlista

Ytterligare verktyg

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Sysselsättning

EU vill hjälpa Europa att behålla en stark ställning i den globala ekonomin och strävar därför efter att skapa de rätta förutsättningarna för att uppnå målen i Europa 2020-strategin, som syftar till att ge smart och hållbar tillväxt för alla.

Europa 2020-strategin och den kompletterande Europeiska sysselsättningsstrategin drivs av behovet att hantera arbetslösheten. EU är väl medvetet om att mångas liv förstörs av arbetslöshet. Om dessutom fler människor får ett arbete kan samhället bättre klara av den demografiska utvecklingen – skatter från folk som arbetar behövs för att finansiera stigande pensions- och sjukvårdsutgifter.

Därför syftar Europa 2020-strategin till att uppnå en sysselsättningsgrad – andelen av Europas befolkning i arbetsför ålder som arbetar – om 75 % år 2020. Ungdomsarbetslösheten är ett särskilt program, som hanteras med en rad åtgärder såsom ungdomsgarantin, ungdomssysselsättningsinitiativet och åtgärdspaketet för ungdomssysselsättning.

Sammanhållningspolitiken är en av de största av EU:s budgetposter och därför ett viktigt finansieringsinstrument som bidrar till att uppnå målen med Europa 2020. EU-kommissionen och medlemsstaterna har fastställt elva tematiska mål för de struktur- och sammanhållningsfonder som strävar mot Europa 2020-målen för att se till att investeringarna riktas på lämpligt sätt.