Ordlista

Ytterligare verktyg

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Regionkommittén

Regionkommittén är ett rådgivande organ som ger lokala och regionala myndigheter möjlighet att delta i EU:s lagstiftningsarbete.

Dess 353 medlemmar brukar bestå av lokala eller regionala politiker, ledare av regionala myndigheter eller borgmästare i städer. De nomineras på fem år av Europeiska rådet på förslag från varje land. Antalet återspeglar ländernas folkmängd. Kommitténs ordförande och byrå tillsätts av medlemmarna och innehar sina ämbeten i två och ett halvt år.

Medlemmarna av Regionkommittén bor och arbetar i sitt hemland så att de ska ha nära kontakt med sina väljare och städer. Sex gånger om året reser de till Bryssel och deltar i Regionkommitténs plenarsammanträden. De är även medlemmar av Regionkommitténs kommissioner och arbetar inom sex politiska områden:

 • territoriell sammanhållningspolitik
 • ekonomisk och social politik
 • miljö, klimatförändringar och energi
 • utbildning, ungdom, kultur och forskning
 • medborgarskap, förvaltning, institutionella och externa ärenden
 • naturresurser

Dessa kommissioner lämnar utkast till yttranden som innehåller deras åsikter för och emot ett visst ämne. Efter att texten har godkänts av Regionkommitténs plenarsammanträde skickas den till Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och Ministerrådet.

Regionkommittén måste rådfrågas då lagstiftning förbereds på tolv områden som påverkar den regionala eller lokala tillvaron. Dessutom kan institutionerna även rådfråga Regionkommittén när de anser det lämpligt. Regionkommittén upprätthåller de tre grundprinciperna subsidiaritet, närhet och partnerskap.

Mer information