Ordlista

Ytterligare verktyg

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Sammanhållningsrapport

Vart tredje år lägger EU-kommissionen fram en sammanhållningsrapport om hur långt den ekonomiska och sociala sammanhållningen har kommit i EU. Artikel 175 i fördraget om Europeiska unionen (konsoliderade versionen från 2012) stadfäster att rapporten ska skickas till Europaparlamentet, Ministerrådet, Ekonomiska och sociala kommittén, samt Regionkommittén.

Rapporten bedömer den socioekonomiska situationen och framtidsutsikterna i samtliga EU:s regioner med utgångspunkt från ekonomiska, sociala och territoriella indikatorer. Den analyserar även inverkan av och bidraget från medlemsstaternas politik och aktiviteter och från EU och andra institutioner, t.ex. Europeiska investeringsbanken. Rapporten kan om så önskas innehålla politiska förslag.