Ordlista

Ytterligare verktyg

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Sammanhållningspolitiken

Sammanhållningspolitiken är Europeiska unionens strategi för att främja och stöda den ”sammantaget harmoniska utvecklingen” av dess medlemsstater och regioner.

EU:s sammanhållningspolitik ingår i fördraget om Europeiska unionen (artikel 174). Den syftar till att stärka den ekonomiska och sociala sammanhållningen genom att minska skillnader i regionernas utvecklingsnivå. Politiken fokuseras på viktiga områden som hjälper EU att gripa sig an 2000-talets utmaningar och förbli globalt konkurrenskraftigt.

Omkring 32,5 % av EU:s budget 2014–2020 (vilket motsvarar cirka 351,8 miljarder euro under sju år enligt 2014 års priser) tilldelas finansiella instrument som stöder sammanhållningspolitiken. Dessa hanteras och delas ut i samarbete med Europeiska kommissionen, medlemsstaterna och intressenter på lokal och regional nivå.