Ordlista

Ytterligare verktyg

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Sammanhållningsfonden

Sedan 1994 har Sammanhållningsfonden använts för att ge stöd till de fattigare regionerna i Europa och för att stabilisera deras ekonomier i syfte att främja tillväxt, sysselsättning och hållbar utveckling. Fonden bidrar till att finansiera miljöåtgärder och transeuropeiska transportnät – i synnerhet högt prioriterade projekt av intresse för hela Europa – i de 13 medlemsstater som har gått med i EU sedan 2004, samt i Grekland och Portugal. Sammanhållningsfonden kan även användas för att finansiera prioriteringarna i EU:s miljöskyddspolitik.

Medlemsstater med en bruttonationalinkomst (BNI) per invånare som understiger 90 % av EU-genomsnittet kan få stöd från Sammanhållningsfonden. Taket för Sammanhållningsfondens bidrag till offentliga utgifter i medlemsstaterna är 85 %. Budgeten för Sammanhållningsfonden är på omkring 75 miljarder euro (2014 års priser) under perioden 2014–2020.

Mer information