Ordlista

Ytterligare verktyg

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Medfinansieringsnivå

Termen ”medfinansieringsnivå” syftar på det bidrag EU-stödet ger till ett program. Den uttrycks som en andel av programmets totala kostnad. Medfinansiering brukar vara underställt ett högsta tröskelvärde, som definieras som en andel av programmets totala värde, eller en del därav. Kommissionen anger medfinansieringsnivåer för varje operativt program.