Ordlista

Ytterligare verktyg

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Attesterande myndighet

En attesterande myndighet ansvarar för att garantera utgiftsdeklarationers och utbetalningsansökningars riktighet innan de skickas till Europeiska kommissionen. Förvaltningen av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden sker tillsammans med medlemsstater, regioner och andra intermediära organ. En attesterande myndighet nomineras av en av de ovan nämnda grupperna för varje operativt program som medfinansieras av dessa fonder.

Specifika ansvarsområden för attesterande myndigheter:

 • Attestering av utgifternas förenlighet med nationens och EU:s regler och kriterier
 • Tillse att tillräcklig information erhålls från de aktuella förvaltningsmyndigheterna till stöd för deras yrkanden
 • Hänsynstagande till revisionsrapporter
 • Handha datoriserade arkiv
 • Hålla reda på oanvända/återlämnade medel som ska betalas tillbaka till Europeiska kommissionen