Ordlista

Ytterligare verktyg

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Budget

EU:s medlemsstater bidrar till en gemensam EU-budget för att nå fram till gemensamma mål.

Medlemsstaterna bidrar direkt med utgångspunkt från sin bruttonationalinkomst (BNI). Tullavgifter och moms ger ytterligare intäkter. Budgettaket är för närvarande 1,23 % av EU:s BNI.

Vad gäller budgetförfarandet lämnar Europeiska kommissionen ett budgetförslag som återspeglar viktiga politiska mål för EU, t.ex. tillväxt och jobb, forskning, klimatförändring och energi. Medlemsstaterna förhandlar sedan med Europaparlamentet om att ändra förslaget och anta budgeten. Kommissionen ansvarar även för att EU:s budget spenderas enligt EU:s finansiella förordning.

Den aktuella budgetramen gäller perioden 2014–2020. Årliga budgetplaner innehåller specifika uppgifter som rör utgifter. Under den här perioden kommer struktur- och sammanhållningsfonderna erhålla omkring 32,5 % av den sammanlagda budgeten, vilket motsvarar ungefär 351,8 miljarder euro (med 2014 års priser).