Stadsutveckling

Städerna ses som både orsak till och lösning på nutidens ekonomiska, miljömässiga och sociala problem. Mer än två tredjedelar av EU:s befolkning bor i stadsområden, och dessa områden står för runt 80 % av energianvändningen och genererar upp till 85 % av Europas BNP. Stadsområdena är motorn i den europeiska ekonomin, och de fungerar som katalysatorer för kreativitet och innovation i hela EU. Men det är också här som bestående problem som arbetslöshet, segregation och fattigdom är som svårast. Stadspolitiken har därför en bredare gränsöverskridande betydelse. Av den anledningen är stadsutvecklingen också central i EU:s regionalpolitik.

Städernas roll i sammanhållningspolitiken

Under perioden 2014–2020 har städerna fått en central plats i EU:s sammanhållningspolitik. Minst 50 % av den europeiska regionala utvecklingsfondens (Eruf) resurser för den här perioden kommer att investeras i stadsområden. Denna siffra kan dessutom komma att öka ytterligare under den senare delen av perioden. Runt 10 miljarder euro från Eruf kommer att allokeras direkt till integrerade strategier för hållbar stadsutveckling, och runt 750 städer kommer att ges möjlighet att implementera dessa integrerade strategier för hållbar stadsutveckling.

Läs mer om hur EU:s städer drar nytta av EU:s regionalpolitik och om projekt och evenemang i ditt land.