Social inkludering

EU:s sammanhållningspolitik stöder social inkludering av personer med funktionshinder, yngre och äldre arbetstagare, lågutbildade, invandrare och etniska minoriteter som romer, människor som bor i utsatta områden och kvinnor på arbetsmarknaden. Den stöder Europa 2020-strategin, som syftar till att lyfta minst 20 miljoner människor ut ur riskzonen för fattigdom.

Ytterligare verktyg

 

Social inkludering är en av de elva prioriteringarna för sammanhållningspolitiken 2014–2020 (tematiskt mål 9).

Det sociala investeringspaketet, som antogs 2013, beskriver de reformer som behövs i medlemsstaterna för att få en mer adekvat och hållbar socialpolitik genom att investera i människors färdigheter och kompetenser. Det ger även viktiga signaler som man måste ta hänsyn till när man moderniserar socialpolitiken och anpassar den till de nya utmaningarna, även med hjälp av Europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI).

 

Thematic Objective 9: Social inclusion by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020