Forskning och innovation

Hållbar tillväxt får en allt starkare koppling till de regionala ekonomiernas förmåga till innovation och omvandling, och deras förmåga att anpassa sig till en föränderlig miljö med allt skarpare konkurrens. Detta innebär att mer måste göras för att skapa ekosystem som uppmuntrar till innovation, forskning och flaggskeppsinitiativet Innovationsunionen.

Ytterligare verktyg

 

Satsningen på innovation var därför en central punkt i sammanhållningspolitikens program under perioden 2007-2013. Omkring 86,4 miljarder euro eller nästan en fjärdedel av det totala anslaget lades på innovation i bred bemärkelse. Denna strävan förstärks under programperioden 2014-2020, då 30 % av det totala anslaget kommer att läggas på innovation i vid bemärkelse. I framtiden kommer strategier för smart specialisering även att mobilisera samtliga EU-regioners innovationspotential.

 

Thematic Objective 1: Research and innovation by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020