Forskning och innovation

Hållbar tillväxt får en allt starkare koppling till de regionala ekonomiernas förmåga till innovation och omvandling, och deras förmåga att anpassa sig till en föränderlig miljö med allt skarpare konkurrens. Det här betyder att mycket mer behöver göras för att skapa de ekosystem som uppmuntrar till innovation, forskning och utveckling (FoU) samt företagande, så som framhävs i Europa 2020-strategin och dess flaggskeppsinitiativ Innovationsunionen. Innovation är därmed grundläggande för en rad av kommissionens prioriteringar, framför allt en europeisk grön giv, en ekonomi för människor och ett Europa rustat för den digitala tidsåldern.

Främjandet av innovation är en central del av de sammanhållningspolitiska programmen för 2014–2020, där runt 65 miljarder euro tillägnats innovation och forskning. Runt 30 % av sammanhållningspolitikens totala anslag investeras i innovation i en bredare mening. Genom strategier för smart specialisering mobiliseras innovationspotentialen i alla EU:s regioner

 

Thematic Objective 1: Research and innovation by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020