Nordirland: Peace-programmet

Peace III-programmet (2007-2013) är ett särskilt EU-strukturfondsprogram. Det har till syfte att stärka framstegen mot ett fredligt och stabilt samhälle och främja försoning i Nordirland och i Irlands gränsregion.

Programmet faller under målet Europeiskt territoriellt samarbete. Det har en sammanlagd budget på 333 miljoner euro, varav 225 miljoner kommer från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Det omfattar Nordirland och Irlands gränsregion (vilken omfattar grevskapen Cavan, Donegal Leitrim, Louth, Monaghan och Sligo).

Peace III-programmet leds av ett särskilt EU-organ för programplanering EN.