En ekonomi med låga koldioxidutsläpp

Sammanhållningspolitiken spelar en viktig stödjande roll vid EU:s övergång till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp, i enlighet med strategin Energiunion .

Under stödperioden 2014–2020 kräver reglerna för Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) för första gången att medlemsstaterna måste ägna en obligatorisk minimiandel av det tillgängliga stödet åt ekonomin med låga koldioxidutsläpp:

  • 20 % av de nationella ERUF-resurserna i mer utvecklade regioner
  • 15 % i övergångsregioner
  • 12 % i mindre utvecklade regioner.

Medlemsstaterna har gått långt utöver denna minimiandel, och 40 miljarder euro från ERUF och Sammanhållningsfonden kommer nu att investeras i ekonomin med låga koldioxidutsläpp under perioden 2014–2020 (vilket är dubbelt så mycket som spenderades på det här området under den föregående stödperioden).

Detta kommer att hjälpa medlemsstater, regioner, lokala myndigheter och orter att genomföra välbehövliga investeringar i energieffektivitet i byggnader, förnybar energi, smarta nät eller hållbara stadstransporter, och även i forskning och innovation på dessa områden. Dessa investeringar kommer att minska den kostsamma energiimporten, diversifiera våra energikällor, hantera energifattigdom, minska utsläppen, skapa jobb och stödja små och medelstora företag.

Man kan också få stöd till investeringar i hållbara transporter, hållbar mobilitet och smarta system för distribution, lagring och överföring av energi inom det tematiska målet 7.Thematic Objective 4 Low carbon economy by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020