Miljö- och resurseffektivitet

EU:s sammanhållningspolitik stöder hållbar tillväxt genom att främja vatten- och avfallshantering, miljövänlig och innovativ ren teknik samt åtgärder för att skydda luften, den biologiska mångfalden och naturen.

EU:s struktur-och investeringsfonder bidrar till att skydda och bevara naturtillgångar som vatten, natur och biologisk mångfald, ren luft och råvaror. Det innebär att man investerar i de nödvändiga infrastrukturerna för rening av avloppsvatten och avfallshantering (t.ex. återvinning), men även åtgärder för att bevaka miljösituationen eller utveckla grön infrastruktur. Detta gör miljön till en källa för ekonomisk tillväxt och nya arbetstillfällen.Thematic Objective 6: Environment and resource efficiency by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020