EU-utvidgning

Instrumentet för stöd inför anslutningen ska hjälpa länder som vill gå med i EU att förebereda sina samhällen och ekonomier för medlemskapet. Flera länder på Balkan liksom Turkiet omfattas och instrumentet är ett viktigt inslag i EU:s utrikespolitik.

IPA hjälper kandidaterna och de potentiella kandidaterna att bygga upp sina institutioner, utveckla det civila samhället och reformera sina ekonomier och förvaltningar.

Även om instrumentet ingår i utrikespolitiken kan man säga att det är en särskild del av regionalpolitiken, eftersom det är inriktat på potentiella EU-länder.