Sysselsättning och arbetsmarknad

EU:s sammanhållningspolitik investerar i sysselsättning och långsiktig tillväxt i Europa. Den stöder Europa 2020-strategin, som syftar till att 75 % av alla mellan 20–64 år ska vara sysselsatta senast 2020.

Sysselsättning och arbetskraftens rörlighet är en av de elva prioriteringarna för sammanhållningspolitiken 2014–2020 (tematiskt mål 8).

Investeringarna kommer att göras inom den aktiva arbetsmarknadspolitiken, egenföretagande, arbetsmarknadsinstitutioner, aktivt och hälsosamt åldrande, ungas sysselsättning och andra åtgärder som tagits fram för att främja sysselsättningen och arbetskraftens rörlighet.Thematic Objective 8: Employment and labour market by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020