Utbildning och yrkesutbildning

EU:s sammanhållningspolitik investerar i människors färdigheter och kompetenser, som har avgörande betydelse för Europas konkurrenskraft på lång sikt. Den är också väsentlig för att främja social sammanhållning – att hjälpa alla medborgare att få del av de fler och bättre jobb som erbjuds.

Utbildning och yrkesutbildning är en av de elva prioriteringarna för sammanhållningspolitiken 2014–2020 ("tematiskt mål 10").

Europeiska socialfonden (ESF) och Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) stöder aktiviteter som syftar till att

  • modernisera utbildningssystemen, däribland investeringar i utbildningsinfrastruktur
  • minska antalet tidiga avhopp från skolan
  • främja bättre tillgång till utbildning med bra kvalitet för alla, från förskolenivå till eftergymnasial nivå
  • öka tillgången till livslångt lärande
  • stärka yrkesutbildningar och vidareutbildningssystem.

 

Thematic Objective 10: Education and training by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020