Anpassning till klimatförändringar och riskhantering

De europeiska regionerna kommer i allt högre utsträckning att konfronteras med effekterna av klimatförändringar. Sju procent av unionens befolkning bor i översvämningsbenägna områden och cirka nio procent bor i områden som är utan regn i fler än 120 dagar per år. De kombinerade effekterna av klimatförändringar kommer att ge upphov till viktiga allmänna frågor om EU-medborgarnas livskvalitet samt generera mer specifika sektoriella utmaningar i vissa EU-regioner, till exempel inom turismen och jordbruket.

Ytterligare verktyg

 

Sammanhållningspolitiken har en viktig roll i att stödja riskhanteringsåtgärder för anpassning till nuvarande och framtida effekter av klimatförändringarna. Politiken stöder också anpassningsåtgärder genom att främja ekosystembaserade strategier, utveckla nya infrastrukturer eller återanpassa befintliga infrastrukturer. Dessutom bidrar den till att utveckla katastrofhanteringen på regional och lokal nivå, även för andra typer av risker.Thematic Objective 5: Climate change and risk prevention by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020